tbom

Dyplom i medal – czyli co otrzymują laureaci pokojowej Nagrody Nobla

Piękny, wypisany ręcznie dyplom, na którym znajduje się tekst: Komitet Noblowski Stortingu, zgodnie z warunkami opisanymi w testamecie Alfreda Nobla z dnia 27 listopada 1895 odznaczył [imię i nazwisko laureata] Pokojową Nagrodą Nobla za rok…, to nie jedyne wyróżnienie, jakie otrzymuje podczas wręczenia pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia laureat. Otrzymuje on od Komitetu Noblowskiego również medal. Został on zaprojektowany przez Gustava Vigelanda. O dziwo był to jedyny medal, jaki ten artysta w swoim życiu zaprojektował.

Od 1980 roku jest on wykonywany z 18-karatowego złota i waży 196 gramów. Średnica medalu wynosi 6,6 cm. Na awersie medalu znajduje się podobizna pomysłodawcy nagrody czyli Alfreda Nobla, zaś na obwodzie umieszczone jest jego imię, nazwisko oraz daty narodzin i śmierci.Na rewersie znajduje się wizerunek trzech mężczyzn obejmujących się wzajemnie i wyryta łacińska inskrypcja, która głosi: Dla pokoju i braterstwa między ludźmi.

Na rancie medalu wyryte jest nazwisko i imię laureata, rok, w którym został on wyróżniony oraz napis po francusku: Pokojowa Nagroda Nobla.

producent bielizny https://ninaskidan.com/