tbom

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża czyli organizacja, która była trzykrotnym laureatem pokojowej Nagrody Nobla

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża to niezależna, neutralna organizacja zapewniająca ochronę i pomoc humanitarną ofiarom wojny i przemocy. Nie jest to organizacja rządowa, mimo, że rządy państw z nią współpracują.

Nie jest to także organizacja pozarządowa gdyż obejmuje ona także zakres działalności państwowej. Swą obecną nazwę MKCK otrzymał w 1880 roku po przyjęciu jako znaku rozpoznawalnego dla sanitariuszy i szpitali polowych białego krzyża na czerwonym tle, który jest także oficjalnymi barwami Szwajcarii.

MKCK jest centrum informacji o jeńcach, osobach internowanych oraz zaginionych. Interweniuje w tych sprawach i właściwych władz, poszukuje osób zaginionych oraz wymianą jeńców podczas wojny.

Komitet Czerwonego Krzyża spieszył z pomocą humanitarną podczas konfliktów w Wietnamie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce środkowej i Afryce. Uczestniczy także w przygotowaniu projektów konwencji dotyczących humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych.

Może, oczywiście z upoważnienia stron walczących, występować jako mediator i pośredniczyć w wymianie jeńców wojennych, rannych oraz chorych osób cywilnych.

alba-plus.com.pl jeansowy fartuch damski www.foto-vistula.pl