tbom

Ochrona innych dóbr

Rozpatrując w dalszym ciągu temat ochrony mienia, nie sposób pominąć jeszcze jednego zagadnienia z nim związanego. Mowa tutaj o ochronie dóbr, które nazwiemy oczywiście materialnymi,