tbom

Ochrona innych dóbr

Rozpatrując w dalszym ciągu temat ochrony mienia, nie sposób pominąć jeszcze jednego zagadnienia z nim związanego. Mowa tutaj o ochronie dóbr, które nazwiemy oczywiście materialnymi, jednakże, które nie są własnością osób prywatnych.

Cóż to może być takiego? Przede wszystkim, jest to gotówka, pieniądz transportowany pomiędzy bankami, lub też bankiem a bankomatem, a także między na przykład sklepem a bankiem, w którym lokuje właściciel sklepu, swój codzienny utarg. Pieniądze przewożone w podanych powyżej konfiguracjach, wymagają specjalnego nadzoru i ochrony.

Jest to oczywistym faktem, który nie podlega większej dyskusji. Jednakże problemem jest odpowiednie ich zabezpieczenie, tak, aby przeprowadzany transport gotówki, był zawsze bezpieczny.

W tym właśnie celu wynajmowani są odpowiednio przeszkoleni ochroniarze, którzy wyposażeni w broń oraz kamizelki kuloodporne, sprawują ochronę nad przewożonymi pieniędzmi. Zadanie to nie należy łatwych, gdyż transportowane z miejsca na miejsce pieniądze, stanowią dużą pokusę dla osób parających się działalnością przestępczą.

Jednakże do dyspozycji osób zajmujących się ich ochroną, zastosować możemy dużo narzędzi i metod przewidywania ewentualnych niebezpieczeństw. Widząc ochroniarza ubranego w kamizelkę kuloodporną, wyposażonego w odpowiednią broń, mamy nadzieję, że nigdy na swojej zawodowej drodze nie będzie on musiał stawać przed podjęciem decyzji, jak w tym danym momencie ma się zachować i co zrobić.