tbom

Niepełnosprawni, pełnosprawni w pracy

Hasło to z pewnością kojarzy sporo osób, zwłaszcza tych zmagających się z niepełnosprawnością. W tym miejscu nie sposób podkreślić istotnej kwestii, którą stanowi fakt, iż duża część osób niepełnosprawnych jest zdolna, gotowa, a także chętna do pracy. Czy pracownik niepełnosprawny jest gorszy od pełnosprawnego? Jeśli mowa o pracy umysłowej, a niepełnosprawność dotyczy wyłącznie tego, iż dana osoba jest inwalidą to z całą pewnością nie jest ona gorszym pracownikiem.

Niemniej nawet obecnie spora część pracodawców niechętnie przyjmuje do pracy osoby niepełnosprawne. Rząd ustawowo rozwiązuje ten problem osób niepełnosprawnych w sposób mocno interwencyjny, poprzez nakładanie kar finansowych na przedsiębiorstwa, które unikają zatrudniania takich osób. Wymóg prawny to minimum 6% spośród wszystkich pracowników, powinny stanowić osoby niepełnosprawne.

Warto wspomnieć, iż podany wymóg można ominąć zatrudniając pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).

https://jogaorganika.pl/masaz/ top pole dance www.kancelariafavitor.pl