tbom

Kto dostaje Pokojową Nagrodę Nobla?

Z pewnością jedną z najważniejszych nagród i odznaczeń, jakie dostaje się we współczesnym świecie jest pokojowa Nagroda Nobla. Dostają ją zazwyczaj osoby i organizacje za działalność na rzecz światowego pokoju. Nagrodę przyznaje Norweski Komitet Noblowski.Wyróżnienie to, podobnie jak reszta Nagród Nobla, zostało ustanowione w testamencie szwedzkiego wynalazcy dynamitu i przemysłowca Alfreda Nobla. Nadzór nad ową nagrodą sprawuje powołana specjalnie w tym celu Fundacja Nobla.

O dziwo, wszystkie inne przyznawane są przez komitet Szwedzi, tylko Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest przez organizację norweską.Nagrodę tę przyznaje się od 1901 roku. Dla Polaków najważniejszym laureatem Nagrody Nobla jest z pewnością nasz rodak – Lech Wałęsa. Otrzymał ją on w 1983 roku za swoje czyny, którymi doprowadził do upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w większości krajów byłego Związku Radzieckiego. Niestety nie mógł jej odebrać osobiście.

W jego imieniu nagrodę odebrała żona – Danuta Wałęsa.

https://unhuman.pl/ www.ksrutkowski.pl